Wybierz region

Już wkrótce więcej języków i regionów

Twój zrównoważony partner

KODEKS POSTĘPOWANIA

wizja DYNAPAC

 • Nieustannie dbamy, aby dostarczane przez nas produkty i usługi były możliwie najwyższej jakości, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju naszych klientów.
 • Dążymy do tego, aby wszystkie procesy w firmie  były dobrze zdefiniowane i efektywne, skupiając się na ocenie związanych z nimi szans i zagrożeń.
 • Wybieramy zaufanych i solidnych partnerów biznesowych na podstawie obiektywnych czynników.
 • Staramy się tworzyć bezpieczne środowisko pracy, promując kulturę bezpieczeństwa.
 • Prowadzimy konsultacje z przedstawicielami pracowników, w szczególności w kwestiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Każdego dnia dążymy do bycia uczciwym i rzetelnym partnerem, poprzez przestrzeganie standardów, zasad i regulacji prawnych krajów, w których prowadzimy działalność.
 • Nieustannie doskonalimy nasze procesy, produkty i usługi, dzieląc się najlepszymi praktykami, zwracając uwagę na długoterminową rentowność i stabilny rozwój.
 • Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu naszych pracowników jesteśmy i będziemy zaufanym partnerem dzisiaj i w przyszłości.
 • Promujemy silne wartości grupy Fayat: Autonomia - Zaangażowanie - Śmiałość.

MISJA BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA, JAKOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA W DYNAPAC

 • Będziemy chronić i dbać o bezpieczeństwo fizyczne i psychospołeczne, zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich naszych pracowników we wszystkich naszych działaniach w wiarygodny sposób.
 • Będziemy liderem w zakresie zadowolenia klientów, dostarczając innowacyjne produkty i usługi, aby móc stale spełniać i przekraczać ich oczekiwania.
 • Będziemy prowadzić działalność biznesową w sposób, który chroni środowisko dla przyszłych pokoleń, skupiając się na cyklu życia, z naciskiem na ciągłe doskonalenie wydajności, rozwój techniczny i optymalizację zużycia energii.

Certyfikaty

Zasadnicze elementy w podejściu do jakości Dynapac stanowią standardy w ramach ISO, poniżej możesz pobrać wybrane certyfikaty.

Download ISO 9001:2015 (Quality), pdf document (84 Kb)
Download ISO 14001:2015 (Environment), pdf document (84 Kb)
Download ISO 45001:2018 (Health and Safety), pdf document (84 Kb)