Wybierz region

Już wkrótce więcej języków i regionów

Dyn@Link

Dyn@link Narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania floty maszyn.

Wraz z wprowadzeniem Dyn@Link, Dynapac Compaction Equipment zapewnia klientom narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania ich floty maszyn. Ten inteligentny system telemetryczny oferuje wiele możliwości optymalizacji wykorzystania floty, obniżenia kosztów konserwacji oraz zaoszczędzenia czasu i pieniędzy.

Dyn@Link jest dostępny w trzech pakietach: Dyn@Link Standard, Dyn@Link Advanced i Dyn@Link Pro.

DYN@LINK STANDARD

Standardowy pakiet Dyn@Link rejestruje lokalizację sprzętu klienta raz na godzinę – zarówno maszyn produkowanych przez Dynapac jak i urządzeń innych producentów. Ostatnia znana lokalizacja każdej maszyny jest widoczna na mapie w portalu internetowym Dyn@Link. Geo-zabezpieczenie można zdefiniować tak, że gdy maszyna opuści określony obszar, alarm jest wysyłany na wcześniej zdefiniowany adres e-mail w celu ochrony maszyny przed kradzieżą.

DYN@LINK ADVANCED

Dyn@Link Advanced oferuje kilka ciekawych funkcji dodatkowych wspierających pełną optymalizację parku maszynowego. Rejestruje lokalizację sprzętu co minutę i rejestruje wiele dodatkowych parametrów maszyny, takich jak zużycie paliwa, obciążenie silnika oraz temperaturę płynu chłodzącego.

Dzięki temu klienci mogą na przykład analizować zużycie paliwa co godzinę lub porównywać osiągi różnych maszyn. Inne rzeczy, które pomagają im kontrolować swoje maszyny to analiza wydajności oparta na czasach pracy i czasie bezczynności. Na przykład możesz zobaczyć, że konkretny walec stoi bezczynnie w czasie, gdy się tego nie spodziewasz. Dzięki tym informacjom możesz porozmawiać z operatorami w terenie, znaleźć przyczynę i znaleźć rozwiązanie. Bez danych dostarczonych przez Dyn@Link Advanced nikt nie wiedziałby o problemie, który mógłby rozwiązać w pierwszej kolejności.

DYN@LINK PRO 

Dyn@Link Pro to najobszerniejszy oferowany pakiet, szczególnie przydatny w przypadku najbardziej zaawansowanego sprzętu, takiego jak walce do asfaltu, układarki i frezarki. Oprócz tego, co oferuje Dyn@Link Advanced, zawiera dodatkowe parametry rozkładarki takie jak szerokość deski rozkładającej oraz grubość warstwy, wszystkie powiązane z położeniem geograficznym układarki. Dyn@Link Pro oferuje również zintegrowany interfejs z BPO ASPHALT, narzędziem do optymalizacji procesu budowlanego, które umożliwia wykonawcom optymalizację planowania, realizacji i dokumentacji projektów budowlanych.


CUSTOMIZED WEBSITE - ŁATWY DOSTĘP DO WSZYSTKICH DANYCH (wszystkie pakiety Dyn@Link)
W zależności od osobistych preferencji i wymagań Dyn@Link można dostosować pod kątem jednostek miary, ustawień mapy i częstotliwości powiadomień. Dzięki różnym filtrom i osobistym ustawieniom wykresów i tabel, stronę internetową można dostosować do indywidualnych wymagań, aby spełnić różne potrzeby klientów. Dzięki temu strona internetowa jest bardzo łatwa w nauce i obsłudze.

REMOTE DIAGNOSTICS - WSPARCIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE (tylko pakiety Dyn@Link Advanced i Pro)
Oprócz funkcji obsługowych, Dyn@Link Advanced i Pro oferują również możliwość zdalnego śledzenia awarii i ostrzeżeń, ograniczając przestoje do minimum. Na przykład można śledzić poziom płynu DEF (Diesel Emission Fluid) lub wykrywać niski poziom oleju. Wszystkie ostrzeżenia maszyny są wysyłane na stronę internetową lub (w razie potrzeby) na zarejestrowany adres e-mail.