Wybierz region

Już wkrótce więcej języków i regionów

Raport techniczny #1

13 Jan 2021

Story, Paving

DESKA ROZKŁADAJĄCA WYSOKIEGO ZAGĘSZCZENIA DAJE NOWĄ JAKOŚĆ NAWIERZCHNI W MIEJSCU PRACY

SOENKE DEMUTH, SPECJALISTA TECHNICZNY DYNAPAC

Wprowadzenie systemu Wysokiego Zagęszczania (HCU) do najnowszej deski rozkładającej Dynapac, stanowi znaczący przełom w podejściu do zagęszczania układanych nawierzchni, pomagając wykonawcy w osiągnięciu lepszych rezultatów zagęszczenia . Nowy system jest bezpieczny i nie powoduje łamania kruszywa w całej grubości warstwy i nie wyciągania lepiszcza asfaltowego na jej powierzchnię.

Nowa deska zbudowana w oparciu o sprawdzoną czterorurową konstrukcję zapewnia idealne rozkładanie materiału w każdych warunkach, nawet przy cienkich warstwach asfaltowych. W najnowszej desce rozkładającej, zmodernizowaliśmy standardowy układ wibracji na całkowicie przeprojektowany, dodając nowy Segment Wysokiego Zagęszczania (HCU) w postaci wibracyjnych płyt zagęszczających dociskanych hydraulicznie, umieszczonych w tylnej części deski na krawędziach spływu płyt dennych.

Obsługa systemu odbywa się za pośrednictwem pilotów sterowania deską. Operatorzy rozkładarki mogą regulować parametry odpowiedzialne za zagęszczenie tj. częstotliwość pracy ubijaków oraz siłę docisku i częstotliwość wibracyjnych płyt zagęszczających (HCU). Wszystkie te parametry są wyświetlane na pilotach sterowania deską.

Nowy system Wysokiego Zagęszczania jest w stanie zapewnić częstotliwość wibracji 50 Hz (3000 obr./min) przy maksymalnym ciśnieniu docisku o wartości 70 barów we wszystkich czterech sekcjach deski rozkładającej jednocześnie. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu systemowi układu wibracji, który pozwala na regulację częstotliwości i siły docisku Segmentu Wysokiego Zagęszczania (HCU). W praktyce oznacza to, że operator deski rozkładającej może kontrolować i regulować ciśnienie i wibrację za pomocą jednego z dwóch pilotów sterowania umieszczonych po obu stronach deski rozkładającej lub głównego panelu operatora. Panel operatora posiada intuicyjne sterowanie oraz fabryczne ustawienia wstępne dla różnych grubości rozkładanych warstw oraz różnych prędkości rozkładania co umożliwia dostosowanie się do indywidualnych potrzeb w miejscu pracy. Ustawienia te zostały opracowane na bazie wiedzy wykwalifikowanych operatorów z uwzględnieniem wszystkich zmiennych tj.: warunków otoczenia, różnorodności materiału, prędkości rozkładania i grubości warstwy.

Operator mając możliwość kontrolowania ciśnienia i prędkości obrotowej wibracji może zawsze osiągnąć poziom zagęszczenia potrzebny w danych warunkach. Dotyczy to całego szeregu prac od cienkich do grubych warstw nawierzchni, ponieważ system zapewnia maksymalną możliwą wydajność dzięki połączeniu wyższych częstotliwości drgań i dodatkowo docisku Segmentu Wysokiego Zagęszczenia (HCU) .

Dla różnych zadań i różnych właściwości materiałów oraz wymagań środowiskowych, operator może samodzielnie kreować właściwy balans pomiędzy prędkością obrotową wibracji, a dociskiem Segmentu Wysokiego Zagęszczenia (HCU) w celu osiągnięcia najlepszej wydajności oraz najwyższej jakości efektu finalnego.

Obniżony poziom hałasu do 104 dB zdecydowanie wyróżnia warunki pracy obsługi rozkładarek Dynapac w stosunku do maszyn innych producentów. Dzięki innowacyjnej konstrukcji deski rozkładającej, zredukowano zużycie części eksploatacyjnych.

BEZPIECZNA AUTOMATYKA PRZY ROZKŁADANIU NAWIERZCHNI

Zapewnienie bezpieczeństwa obsłudze było zawsze priorytetem w szczególności przy rozkładaniu nawierzchni w ruchliwym otoczeniu rozkładarki przy wykonywaniu prac nocą. Zdajemy sobie sprawę, że droga do pełnej autonomii pracy maszyn polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i prostoty pracy poprzez zredukowanie ręcznych procesów wszędzie tam gdzie to możliwe. W najnowszym projekcie Dynapac wdrożył dwa innowacyjne systemy wspomagające prace obsługi rozkładarek.

Pierwszym z nich jest system czujników MatTracker, zaprojektowany w celu wyeliminowania konieczności pracy operatora z niebezpiecznego obszaru w strefie ruchu przejeżdżających pojazdów. W tym celu MatTracker wykorzystuje czujniki, aby automatycznie monitorować położenie deski rozkładającej względem istniejących krawędzi drogi lub krawężnika oraz steruje szerokością rozkładania, tak aby zapewnić prawidłowe ułożenie materiału wzdłuż krawędzi referencyjnej. Aby zapewnić operatorom bezpieczeństwo, połączyliśmy również MatTracker z naszym drugim systemem, którym jest zintegrowana niwelacja.

Drugim rozwiązaniem jest zintegrowany, montowany fabrycznie system niwelacji naszego partnera w zakresie technologii sterowania maszynami firmy MOBA. Zintegrowany system MOBA wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe, które mogą łączyć się z oprogramowaniem MOBA BigSki lub innymi systemami. Możemy również stosować niwelację 3D deski rozkładającej niezależnie od istniejącego rozwiązania podstawowego MOBA, dzięki współpracy z producentami niwelacji 3D, takimi jak: Trimble, Topcon, Leica Geosystems. Systemy te można podłączyć w naszą magistralę Can Bus i korzystać z lokalizacji GPS stanowiącej wyposażenie maszyny.

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIE PALIWA POPRZEZ OPTYMALIZACJĘ ZAGĘSZCZENIA

Zastosowanie deski rozkładającej o wysokim stopniu zagęszczenia zapewnia nie tylko lepsze i szybsze układanie nawierzchni asfaltowych, ale ma również dodatkową korzyść w postaci redukcji przejazdów walcem o 50% potrzebnych do osiągnięcia wymaganego poziomu zagęszczenia. Zmniejsza to zużycie paliwa oraz zapotrzebowanie walców na miejscu budowy, czyniąc miejsce pracy bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska, nawet w najtrudniejszych warunkach.

PERSONALIZACJA DLA ZWIĘKSZENIA FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Dzięki wszechstronności produktów Dynapac, w zależności od różnych wymagań użytkownika dotyczących deski rozkładającej, ważne jest aby zrozumieć i sprecyzować rozwiązania deski rozkładającej oraz poznać wszystkie dostępne opcje.

Wszystko zaczyna się od zrozumienia jakiego rodzaju prace zamierzasz wykonać i jakie wymagania będzie miało to zadanie co może skutkować zastosowaniem dodatkowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub technologii. Mając to na uwadze, firma Dynapac dodała kilka opcji. Pierwsza dotyczy naszych płyt bocznych deski rozkładającej, które ograniczają przepływ materiału na boki w celu uzyskania bardziej ostrych krawędzi. Tutaj mamy wiele różnych rozwiązań od standardowych ręcznie dostosowywanych do przystępnych cenowo opcji hydraulicznych, aż po w pełni składane płyty boczne. W pełni składana płyta boczna nie wymaga ręcznego podnoszenia lub połączenia ze stołem, eliminując jednocześnie demontaż. Oznacza to, że operatorzy mogą ustawić rozkładarkę do pracy i transportu w ciągu kilku minut. To rozwiązanie jest popularne w krajach w których szerokości transportowe muszą spełniać rygorystyczne przepisy w zakresie od 2,55 m do 3 metrów. Wszystkie opcje płyt bocznych mogą być wyposażone w różne profile krawędziowe , począwszy od kąta 30 do 70 stopni, aby finalnie ukształtować krawędź rozkładanej warstwy.

Kolejną kluczową opcją dostępną z płytami bocznymi deski jest oświetlenie wspomagające pracę w nocy. Konfiguracja rozkładarki umożliwia dodanie różnych aranżacji oświetlenia oraz różnych opcji płyt bocznych zapewniając bezpieczniejsze środowisko pracy. Dynapac oferuje dwa różne systemy ogrzewania deski rozkładającej, elektryczne oraz gazowe umożliwiając rozkładanie różnych materiałów i spełniając oczekiwania użytkowników na całym świecie.

Dostosowanie maszyny Dynapac może mieć rzeczywisty wpływ na wydajność, produktywność, jakość i bezpieczeństwo, dlatego zawsze warto porozmawiać z jednym z naszych specjalistów o tym, jak zamierzasz używać naszych maszyn.

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu desek rozkładających Dynapac o wysokim stopniu zagęszczania, skontaktuj się z naszymi specjalistami:
 
Paweł Jaroszczuk
+48 666 358 378
pawel.jaroszczuk@dynapac.com


Piotr Pękala
+48 795 580 413
piotr.pekala@dynapac.com

 

o FIRMIE Dynapac 
DYNAPAC JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WALCÓW DO GRUNTU I ASFALTU, ROZKŁADAREK MASY ORAZ LEKKIEGO SPRZĘTU, ZAANGAŻOWANYM W ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI KLIENTA, BĘDĄC PARTNEREM NA DRODZE. FIRMA DYNAPAC JEST REPREZENTOWANA NA CAŁYM ŚWIECIE ZA POŚREDNICTWEM WŁASNYCH REGIONALNYCH BIUR SPRZEDAŻY I USŁUG ORAZ WSPÓŁPRACUJE Z ROZLEGŁĄ I PROFESJONALNĄ SIECIĄ DYSTRYBUCJI. SIEDZIBA FIRMY ZNAJDUJE SIĘ W WARDENBURGU W NIEMCZECH, A ZAKŁADY PRODUKCYJNE DYNAPAC ZNAJDUJĄ SIĘ W EUROPIE, AMERYCE POŁUDNIOWEJ I AZJI. DYNAPAC JEST CZĘŚCIĄ GRUPY FAYAT.