Wybierz region

Już wkrótce więcej języków i regionów

Zagęszczanie

Analizator zagęszczenia dla gruntu Systemy kontroli zagęszczenia

  • Zdjęcia
Discontinued true
Miernik zagęszczenia w połączeniu z komputerem DCA zainstalowany na walcu wibracyjnym Dynapac jest narzędziem zapewniającym uzyskanie najwyższej jakości podczas zagęszczania gruntu. Na ekranie komputera system w sposób ciągły informije operatora walca o osiąganym stopniu zagęszczenia. W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod pomiaru stopnia zagęszczenia, informacja o przebiegu procesu zagęszczania jest podawana nieprzerwanie. Analizator zagęszczenia (Dynapac Compaction Analyzer - DCA) rejestruje wszystkie wartości stopnia zagęszczenia (Compaction Meter Value - CMV) i wyświetla je w postaci graficznej na ekranie komputera. W ten sposób proces zagęszczania może być prowadzony od początku do końca w najbardziej efektywny sposób.
Masa operacyjna: N/A
Statyczny nacisk liniowy: N/A
Szerokość zagęszczania: N/A

Dane techniczne