Wybierz region

Już wkrótce więcej języków i regionów

Zagęszczanie

Analizator zagęszczenia dla gruntu z GPS Systemy kontroli zagęszczenia

  • Zdjęcia
Discontinued true

DCA jest skrótem od Dynapac Compaction Analyzer (Analizator zagęszczenia Dynapac). Rejestruje wartości CMV i wyświetla je w postaci graficznej na ekranie komputera. Bazując na doświadczeniu lub na wynikach otrzymanych podczas testów możliwe jest ustawienie granicznej wartości CMV dla każdego zadania. DCA wskaże precyzyjnie wszystkie miejsca wymagające dodatkowego zagęszczenia. Różne wartości CMV wyświetlane są w różnych kolorach, stąd łatwo zidentyfikować obszary o niewystarczającej nośności i przedsięwziąć odpowiednie działania. W większości przypadków wystarczy wykonać dodatkowe przejazdy walcem, ale czasem konieczna jest wymiana gruntu lub inne działanie.
DCA jest urządzeniem przenośnym, tak więc, po przeniesieniu do biura można przeprowadzić dodatkowe analizy danych. Możliwe jest również zapisanie przebiegu procesu zagęszczania na karcie pamięci i przeniesienie do dowolnego komputera w celu archiwizacji.

Masa operacyjna: N/A
Statyczny nacisk liniowy: N/A
Szerokość zagęszczania: N/A

Dane techniczne