Wybierz region

Już wkrótce więcej języków i regionów

Rozkładanie

EB60/5 - Plus Deski rozkładające

  • Zdjęcia
  • Wymiary
Szerokość podstawowa m
Min. szerokość robocza z wkładkami redukcyjnymi m
Szerokość robocza, poszerzana hydraulicznie m
Maksymalna szerokość robocza m

Informacja o produkcie

Wszystkie deski rozkładające typu Plus są wyposażone w dodatkową jednostkę dogęszczającą, zapewniającą uzyskanie wspaniałej jakości nawierzchni oraz, w określonych warunkach, pozwalającą na zredukowanie liczby przejazdów walców. Deski te są skonstruowane w oparciu o tę samą ideę, jak deski Vario: opatentowana konstrukcja prowadnic poszerzeń hydraulicznych pozwala na osiągnięcie maksymalnej szerokości rozkładania bez konieczności stosowania jakichkolwiek odciągów czy innych elementów usztywniających.

Dane techniczne

Ciężar
Masa deski bez poszerzeń 2800 kg
ZAGĘSZCZENIE
Częstotliwość ubijaka Hz
Częstotliwość wibracji Hz

Schematy

Schematy dotyczące … EB60/5 - Plus?

Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp