Wybierz region

Już wkrótce więcej języków i regionów

Stage V / TIER 4f

Każdy produkt Dynapac wyposażony w silnik Stage V jest nie tylko zgodny z najnowszym poziomem emisji, ale także przyczynia się do znacznych oszczędności kosztów paliwa.

Gama produktów Dynapac, wyposażona w silnik spełniający wymogi normy Stage IV, nie tylko spełnia wymogi najnowszego poziomu emisji, ale także przyczynia się do znacznych oszczędności paliwa. Co więcej, zapewnia również lepsze środowisko pracy. Dzięki silnikowi zgodnemu z normą Stage IV udało nam się ograniczyć emisję CO2 o 11 ton (w przypadku rozkładarek) rocznie. Oszczędność paliwa na poziomie nawet 4200 litrów rocznie!

Nasza duża gama rozkładarek, zaprojektowana z myślą o silnikach spełniających normy emisji spalin Stage IIIA, Stage IIIB, Stage IV oraz Stage V może być łatwo zmodernizowana zgodnie z najnowszą technologią, bez zmiany zaawansowanej konstrukcji czy komfortu operatora. Wszystkie parametry robocze, takie jak widoczność, pozostają takie same, mimo znacznie większemu zespołowi silników z układem oczyszczania spalin.

JAK TO DZIAŁA

Aby zredukować CO i HC, katalizator utleniający (DOC) jest umieszczany przed selektywnym reduktorem katalitycznym (SCR) w strumieniu spalin. Zamienia NO w NO2.

System wyposażony jest w zaawansowane czujniki, które zapewniają pełną kontrolę w pętli zamkniętej. Poziomy dozowania AdBlue oraz płynu DEF (Diesel Exhaust Fluid) są zminimalizowane dzięki lepszemu mieszaniu w rurze reaktora rozkładu (DRT).

System SCR to katalizator na bazie zeolitu miedziowego. Jest zdolny do konwersji do 80% NO i może działać wydajniej w niższych temperaturach. Dzięki skutecznej redukcji cząstek stałych nie potrzebujesz już filtra cząstek stałych. System DOC jest instalowany raz i nie wymaga dalszej konserwacji