Besök Dynapac på er marknad

Ytterligare språk och regioner kommer snart!

Kompaktering

DCA-A Packningskontrollsystem

  • Bilder
Discontinued true
Dynapac Compaction Analyzer för asfalt DCA-A ger dig enastående kontroll över packningsprocessen. Det är ett perfekt redskap för operatören och ger information om vältarbetet i realtid vilket möjliggör planering av nästa överfart med hänsyn till asfaltens temperatur. Övervakning av antalet överfarter gör det enkelt för operatören att följa det planerade vältningsmönstret och uppnå bästa möjliga resultat. Förbättrad planering av vältningsarbetet säkerställer att jobbet utförs med högsta möjliga effektivitet vilket också minimerar bränsleåtgången. DCA-A ger entreprenören möjlighet att dokumentera packningsarbetet som underlag för analys av vältmönster och antal överfarter på den packade ytan. Dokumentationen ger ett utförligt underlag för att optimera användningen av packningsutrustningen och för att säkerställa goda packningsresultat. Att veta att packningen utförts på ett korrekt sätt är kritiskt för att undvika kvalitetsböter, och med vidare förbättringar, istället uppnå kvalitetsbonus. DCA-A kan fabriksmonteras eller eftermonteras på följande modeller: CC222-722, CS142, CC424HF-624HF, CG223HF-333HF
Arbetsvikt: N/A
Statisk linjelast: N/A
Packningsbredd: N/A

Teknisk data